Julkaisut

Maastapoistumisverotus kiinteän toimipaikan lakatessa – elinkeinoverolain kehittämistarpeet Euroopan unionin oikeuden näkökulmasta (referee-artikkeli) (Verotus 4/2015)

Maastapoistumisverotus ja sen harmonisointi – EU-oikeuden vastaisten säännösten muutostarpeet veronkiertodirektiivin ja EUT:n ratkaisun A Oy (C-292/16) myötä (referee-artikkeli) (Verotus 3/2018)

Verotusvallan tasapuolinen jakautuminen poismuuttotilanteissa (referee-artikkeli) (Oikeus 3/2019)

Implementation of the EU Anti-Tax Avoidance Directive (2016/1164) Exit Tax Measures in Finland (European Taxation 2-3/2020)

Puhutaan maastapoistumisverosta sen oikealla nimellä (Verotus 2/2020)

Muu tieteellinen toiminta: SoleCRIS (University of Vaasa)

ORCID 0000-0001-7545-083X

Yhteystiedot

Sähköposti: visa(at)kananoja.com
Käsipuhelin: pyydettäessä

LinkedIn (in English)
Xing (auf Deutsch)
Twitter

Sivut Ruutikana.com | Copyright Visa Kananoja | Tausta Tage Rönnqvist | Disclaimer

Disclaimer

×
Eri yhteyksissä (esim. haastatteluissa, mielipidekirjoituksissa, kolumneissa, sosiaalisessa mediassa) esittämäni mielipiteet ovat omiani eivätkä välttämättää edusta julkaisijayhteisön tai nykyisen taikka aikaisempien työnantajieni kantaa.